ONLINE POBOČKA
ONLINE POBOČKA
 
Všeobecné podmienky
Všeobecné podmienky Mobilnej aplikácie Union zdravotnej poisťovne
 
Infolinka: 0850 003 333

POTVRDENIE PRE NEREGISTROVANÝCH PLATITEĽOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Týmto súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Union zdravotná poisťovňa, a.s. v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailová adresa za účelom a do doby vystavenia potvrdenia o neevidovaní pohľadávok. Poskytnutie osobných údajov na uvedený účel je povinný. Som si vedomý(á) toho, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky. Odvolanie súhlasu musí byť voči spoločnosti Union zdravotná poisťovňa, a.s. Zároveň potvrdzujem, že som si vedomý(á) svojich práv plynúcich mi ako dotknutej osobe podľa platnej legislatívy upravujúcej ochranu osobných údajov.Vyskytla sa chyba
V aplikácii sa vyskytla chyba. Vyskúšajte prosím činnosť opakovať, prípadne prejdite na hlavnú stránku.
av 4.33.9 1721126363119