ONLINE POBOČKA
ONLINE POBOČKA
 
Všeobecné podmienky
Infolinka: 0850 003 333

Číselník chýb PZS

AMB001 Nebolo možné zistiť cenu bodu pre daného lekára v danom období
AMB003 Vypočítaný počet bodov je vyšší ako vykázaný
AMB004 Vypočítaný počet bodov je nižší ako vykázaný
AMB005 Nekapitovaný poistenec - neodkladné ošetrenie
AMB006 Kapitovaný poistenec
AMB007 Nesprávna lekár.odbornosť pre doklad primárnej starostlivosti
AMB008 Nehradené zo zákona-poistencovi nebola vykonaná preventívna prehliadka
AMB009 Návšteva poistenca
AZS001 Schválená neodsúhlasená akútna starostlivosť
AZS002 Indikované poskytnutie akútnej starostlivosti
Vyskytla sa chyba
V aplikácii sa vyskytla chyba. Vyskúšajte prosím činnosť opakovať, prípadne prejdite na hlavnú stránku.
av 3.10.0 1527161056174