ONLINE POBOČKA
ONLINE POBOČKA
 
Všeobecné podmienky
Všeobecné podmienky Mobilnej aplikácie Union zdravotnej poisťovne
 
Infolinka: 0850 003 333

Zoznam dlžníkov

Zdravotná poisťovňa je podľa § 25 ods. 1 písm. f) bod 2 zákona 580/2004 povinná uverejňovať a aktualizovať na internete zoznam poistencov a platiteľov poistného, voči ktorým príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom vo výške viac ako 100 eur.
S účinnosťou od 01.01.2023 majú poistenci zaradení na zoznam dlžníkov nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v súvislosti s tehotenstvom, na úhradu očkovania za účelom prevencie infekčných ochorení ako aj liečbu infekčného ochorenia a úhradu zdravotnej starostlivosti poskytovanej na liečbu chronického ochorenia, a to aj napriek tomu, že v zozname dlžníkov majú uvedený nárok na úhradu len neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Údaje v zozname dlžníkov sú aktualizované dňom: 02.03.2024
Ing. Ján Pánis 576.88 €
Prievidza 97101
M. RÁZUSA 883/38
Marta Balogová 2592.08 €
Trhovište 07204
TRHOVIŠTE 310
GABOR STEFAN 9397.13 €
Nové Zámky 94001
MALÁ NAD HRONOM 107
Monika Paradiová 308.9 €
Horná Potôň 93036
ČEČÍNSKA POTÔŇ 99
ANNA VELIČOVÁ 1002.77 €
Zvolen 96001
M.BAZOVSKÝ 1893/1
ADRIÁN SUDÁK 185.75 €
Komárno 94501
HLAVNÁ 14/15
Eduard Čonka 1685.06 €
Svit 05921
HLAVNÁ 482/2
Jozef Baláž - JB 46725288 1116.25 €
Gajary 90061
Na Riadku 276/97
Andrej Šašura 46728864 305.93 €
Nitra 94901
Dlhá 817/21
Marián Bareš 52357481 6145 €
Borský Mikuláš 90877
Borský Mikuláš
Vyskytla sa chyba
V aplikácii sa vyskytla chyba. Vyskúšajte prosím činnosť opakovať, prípadne prejdite na hlavnú stránku.
av 4.32.1 1709127949913