ONLINE POBOČKA
ONLINE POBOČKA
 
Všeobecné podmienky
Všeobecné podmienky Mobilnej aplikácie Union zdravotnej poisťovne
 
Infolinka: 0850 003 333

Zoznam dlžníkov

Zdravotná poisťovňa je podľa § 25 ods. 1 písm. f) bod 2 zákona 580/2004 povinná uverejňovať a aktualizovať na internete zoznam poistencov a platiteľov poistného, voči ktorým príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom vo výške viac ako 100 eur.
S účinnosťou od 01.01.2023 majú poistenci zaradení na zoznam dlžníkov nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v súvislosti s tehotenstvom, na úhradu očkovania za účelom prevencie infekčných ochorení ako aj liečbu infekčného ochorenia a úhradu zdravotnej starostlivosti poskytovanej na liečbu chronického ochorenia, a to aj napriek tomu, že v zozname dlžníkov majú uvedený nárok na úhradu len neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Údaje v zozname dlžníkov sú aktualizované dňom: 25.01.2023
MARIÁN HRTÁNEK 220.28 €
Bytča 01401
HLINÍK NAD VÁHOM 231
Viera Kollárová 2858.47 €
Bernolákovo 90027
DUNAJSKÁ 15
EVA LICHÁ 6206.78 €
Tisovec 98061
FRANCISCIHO 805
Katrin Pojezdalová 45482837 6744.42 €
Varín 01303
Sama Chalupku 840/20
MIROSLAV CINA 395.68 €
Hronec 97645
MLYNSKÁ 302
Jozef Malík 984.38 €
Skalica 90901
HURBANOVÁ 6
Radko Oračko 41569041 536.87 €
Lomnička 06503
LOMNIČKA 7
Anna Matúšová 6206.78 €
Koš 97241
BOJNÍCKA 248/84
RADOSLAV ŠČEPÁK 4944.49 €
Prešov 08001
MATICE SLOVENSKEJ 4
Štefan Tagaj 48020907 6492.25 €
Čadca 02201
Jašíkova 2478/3
Vyskytla sa chyba
V aplikácii sa vyskytla chyba. Vyskúšajte prosím činnosť opakovať, prípadne prejdite na hlavnú stránku.
av 4.24.2 1673338358126