Chyba
Na stránke došlo k chybe
Preskočiť navigáciu Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Zoznam zmluvných PZS

 
 
 
 
 
 
Názov PZS
Zadajte názov poskytovateľa alebo jeho časť. Zadávajte bez interpunkčných znamienok. Je tiež možné použiť hviezdičkovú konvenciu, znaky a ? , kde: * - nahrádza ľubovoľný počet ľubovoľných znakov. Veľkosť písmen sa pri hľadaní nerozlišuje !
 
IČO
Zadajte IČO poskytovateľa bez medzier.
 
 
 • Typ zariadenia
 • Agentúra domácej ošetrovateľskej služby
 • Ambulancia všeobecná
 • Ambulancia špecializovaná
 • Centrum pre liečbu drogových závislostí
 • Centrá asistovanej reprodukcie
 • Dialyzačné centrá
 • Dom ošetrovateľskej starostlivosti
 • Doprava
 • Gynekológia a pôrodníctvo
 • Hospic
 • Hospic mobilný
 • Jednodňová zdravotná starostlivosť
 • Laboratórne a zobrazovacie pracoviska (SVaLZ)
 • Lekárska služba prvej pomoci
 • Liečebňa
 • Mikrochirurgia oka
 • Nemocnica - špecializovaná
 • Nemocnica - všeobecná
 • Očná optika
 • Poliklinika
 • Prírodné liečebné kúpele
 • Pôrodná asistentka
 • Samostatná výdajňa zdravotníckych pomôcok
 • Stacionár
 • Verejná lekáreň
 • Zariadenie biomedicínskeho výskumu
 • Zubný lekár
 • Záchranná zdravotná starostlivosť
Typ zariadenia
Vyberte typ zariadenia zo zoznamu
 • Odbornosť
Odbornosť
Vyberte odbornosť zo zoznamu
 
 
 
 • Kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj
Kraj
Vyberte kraj zo zoznamu
 
 • Okres
Okres
Vyberte okres zo zoznamu
 
 • Obec
Obec
Vyberte obec zo zoznamu
 
 
 
 
Prevádzky Názov poskytovateľa Mesto Ulica Telefón
Výberovým kritériám nezodpovedajú žiadne údaje.
 
 
 
KONTAKTUJTE NÁS


0850 003 333


+421 2 2081 1811


union@union.sk

3.7.1