Chyba
Na stránke došlo k chybe
Preskočiť navigáciu Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Preventívna pripomienka - aktivácia

 
 
 
 
 
 
IČP poistenca
Staršie (papierové) preukazy poistenca majú interné číslo poistenca (IČP) uvedené na zadnej strane preukazu. Novšie (plastové)preukazy poistenca majú interné číslo poistenca (IČP) uvedené na prednej strane preukazu pod čiarovým kódom.
 
Dátum narodenia
Dátum narodenia zadávajte v tvare DD.MM.RRRR. Napr.: 01.07.2011
 
 
 
 
 
 
 
 
  • E-mail
  • SMS
 
 
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Vyplnením a odoslaním tohto formulára udeľujem svoj výslovný súhlas v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním takto poskytnutých osobných údajov, rozsahu: identifikačné číslo poistenca, dátum narodenia, mobilné telefónne číslo, email, spoločnosti Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831 na účely realizácie služby Preventívna pripomienka a súčasne súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti. Súčasne súhlasím so zasielaním SMS správ na mnou uvedené mobilné telefónne číslo na realizáciu služby Preventívna pripomienka. Potvrdzujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú aktuálne, presné a pravdivé. Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne zaslaním oznámenia o odvolaní na adresu sídla Spoločnosti uvedenú vyššie, zatelefonovaním na Call centrum, alebo zaslaním emailu na adresu: union.direct@union.sk
 
 
 
 
 
 
KONTAKTUJTE NÁS


0850 003 333


+421 2 2081 1811


union@union.sk

3.9.0